Ben lik duygusu insanoğlunun başına gelebilecek en büyük belalardandır. Bu insandan insana değişse de genel anlamda birçok insana illet olmuştur. Tescil ismi “Ben” lik olan bu kavram değişik şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bir başlığı ön plana çıkarmak istiyorum…”İnanç Bencilliği”…

Bazı doğuştan gelen özelliklerimizi değiştirmemiz mümkün değildir. Irk,renk vb.

Bazı özellikler ise doğumla o kişinin ailesinin özelliklerini taşır ta ki akil bali olup kendi rızası veya başka yollarla değiştirinceye dek. Dil, din vb…

Biraz daha detaya inecek olursak fıkıh…. Son zamanlarda bazı sosyal paylaşım sitelerinde mektebimize mensup oldukları bilinen en azından zahirde böyle olduğunu bildiğimiz kişiler doğuştan nimet kabul edilmesi gereken mektep mensupluğunu bir kibir,üstünlük sebebi haline getirmekteler. Sonradan daha çok çaba harcayarak,araştırarak,gönülden inanarak Ehl-i Beyt mektebine dahil olan kardeşlerimize,karşı son derece kırıcı kelimeler ve imalarla   kendilerinin doğuştan bu mektebe mensup olmalarını çok büyük bir üstünlük saymaktadırlar. Bu nedenle mektep ile ilgili konularda kendilerinin sözlerinin ve davranışlarının genel geçer davranışlar olduğunu ve diğerlerinin de buna saygı duyup itaat etmelerinin gerektiğini düşünmekteler. Maalesef duygusal yönü ağır basan bazı kardeşlerimiz de bu kişilerin tavırları nedeni ile kırılmakta ve bazen istemeyerek genellemeye doğru bir tavır sergilemektedir.

Mektebimiz de ruhbanlık sınıfı yoktur, İslami ilim tahsil eden ve bu hizmeti yürüten kişiler şunu bilmelidirler ki giydikleri ateşten bir gömlek, ve hesabı çok çetin…Ve ancak layıkı ile vazifelerini yerine getirdiklerinde ferahlık olabilir…

Oysa Rabbimi Kitab-ı Mukaddesinde “
Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve sizi, aşîretler ve kabîleler haline getirdik tanışın diye; şüphe yok ki Allah katında sevâbı en çok ve derecesi en yüce olanınız, en fazla çekineninizdir; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.”             Hucurat-13

Buyurmaktadır. Kimse bir başkasına diğer beşeri-fiziki,maddi özelliklerinden dolayı üstünlük taslamamalıdır.

“Ben zenginim cemaatte en ön safta ben olmalıyım”

“Ben zenginim benim hayır işim varken senin gibi zelil birinin hayır veya şer işi önemsizdir”

“Ben zenginim bu sosyal kuruluşun başında ben olmalıyım”

“Ben doğuştan Şia yım senin gibi sonradan olanlardan daha üstünüm”

“Ben son derece yakışıklı-güzel insanım senin gibi çirkinle işim olmaz”

“Ben şu kadar sene ilim tahsil ettim ne söylersem doğrudur”

Gibi patavatsız,bilgisiz,dengesiz sözleri Aklı başında olan ve gerçekten Ehl-i Beyti seven insan sarfedemez. Sarfediyorsa zaten o kendine hizmet etmektedir….

Veya bizim bilmediğimiz, sorgusuz,sualsiz kurtuluşa ereceğine dair vaad mi aldı sorusu akla gelir.

“Düşmanla buluştun mu, adamlarının ortasında dur. Savaş ateşini alevlemek isteyen  kişi  gibi  onlara yaklaşma; olaylardan  korkan kişi gibi de uzaklaşma.”

 ”Her şey Allah’a boyun eğmiştir. Her şey O’nun sayesinde ayaktadır; her fakirin zenginliği, her düşkünün izzeti, her zayıfın kuvveti, her zulmedilenin sığınağıdır… O, konuşanı duymakta, her susanın içini bilmektedir. Yaşayanların rızkını karşılamak O’na aittir. Ölenin dönüşü O’nadır.

 

“Hükmü duyduğunda tabi olan, olgunluğa çağırıldığında gelen, bir yol göstericiye uyarak eteğine yapışana Allah rahmet etsin. Rabbinin emrini gözeten, ona karşı suç işlemekten korkan, rabbine ihlasını sunan, salih amel işleyen, azığını hazırlayan, sakınılması gereken şeyden uzak duran, hedefe doğru ok atan, karşılığını (ahiret derecelerini) elde eden, hevasına karşı direnen, gönlünün yersiz isteklerini yalanlayan, kurtuluşu için sabrını binek yapan, takvayı ölümü için hazırlayan, nurlu yolda yürüyen, açık ve geniş hak 
yoluna sarılan, fırsatı ganimet bilerek sürekli ecele hazırlanma telaşını yaşayan ve amelini kendisine azık edinen kişiye Allah rahmet etsin.”

İmam Ali(a.s.)

 

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın

Yorum Yaz

To Top ↑